Cena uměleckých děl


Dne 12. května 2009 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Praha 7, Jankovcova 2 (dále jen Úřad), Vaši písemnou žádost o poskytnutí informací o ceně uměleckých objektů od výtvarnice Lenky Vilhelmové, umístěných v přízemní hale NKÚ .

S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám podle § 14 odst. 5 písm. d ) tuto informaci ( ve lhůtě stanovené zákonem tj. do 15 dnů od přijetí žádosti ) p o s k y t u j e m e:

Cena tří nástěnných uměleckých objektů, vytvořených výtvarnicí Lenkou Vilhelmovou, které jsou umístěny ve vstupní hale NKÚ Jankovcova 2, Praha 7 – Holešovice , činila 1 592 000 Kč.

tisk stránky