Cesta předsedy vlády do Kyjeva v březnu 2022


Žádost ze dne 23. 3. 2022 o zodpovězení 30 dotazů, které se týkají žadatelkou tvrzeného zločinného jednání orgánů a představitelů „vlády organizovaného zločinu (VOZ)“ a organizace a průběhu cesty předsedy vlády do ukrajinského Kyjeva v březnu t. r.

Body 17, 28 a 29 žádosti:

Dotazy, zda oslovený povinný subjekt má na datových nosičích žadatelkou, resp. Národní Odbojovou Radou shromážděné informace o tvrzených zločinech orgánů VOZ.

Poskytnuté informace:

Dokumenty s Vašimi informacemi, resp. s informacemi Národní Odbojové Rady specifikovanými v dotazech pod uvedenými body NKÚ obdržel v přílohách Vaší žádosti a tyto dokumenty jsou zaevidovány jako součást Vašeho podání (žádosti) v elektronickém systému spisové služby NKÚ.

Bod 30 žádosti:

„Setkali se tedy tito pachatelé, předseda VOZu Petr Fiala a válečný zločinec Volodymyr Zelenský v budově Vašeho úřadu nebo Vaší instituce?“

Poskytnutá informace:

Ne.

Část žádosti, a to body 1-16 a 18-27, NKÚ podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona odložil.

tisk stránky