Doprovodná informace - náklady na právní zastoupení


Doprovodná informace ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

D ne 19. května 2009 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) písemnou žádost o poskytnutí informací o nákladech na externí právní zastoupení v soudních sporem vedených NKÚ s bývalým zaměstnancem a o celkové částce uhrazené JUDr. Bognárové za zastupování NKÚ v soudních řízeních.

Dopis em ze dne 2. 6. 2009 s tabulkovou přílohou byla žadateli poskytnuta požadovaná informace. Náklady n a externí právní zastoupení NKÚ ve sporech s bývalým zaměstnancem činily 215 749,25 Kč, a to za období od 1. 1. 2004 do 22. 5. 2009. Za zastupování NKÚ v so udních řízeních ve stejném období byla JUDr. Bognárové uhrazena částka cca 378 764,65 Kč.

tisk stránky