Doprovodná informace ve smyslu ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.


Dne 19. 12. 2011 obdržel NKÚ žádost o informace o rozsahu plnění, technických

parametrech plnění a ceně nabídky vítězného uchazeče veřejné zakázky „DSK –

2011“. Žadateli byla poskytnuta informace dne 2. 1. 2012 v požadovaném rozsahu. Ke dni poskytnutí informace smlouva o dodávce plnění nebyla uzavřena.

tisk stránky