Dotaz na kontrolu Centra služeb pro silniční dopravu


Žádost ze dne 13. 4. 2015 o informace, zda byla NKÚ prováděna v letech 2005 - 2015 kontrola hospodaření státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a poskytnutí opisu kontrolní zprávy z dotazované kontroly.

Poskytnuté informace:

NKÚ neprováděl kontrolu zaměřenou na hospodaření Centra služeb pro silniční dopravu a nemá o hospodaření jmenované státní příspěvkové organizace žádné kontrolní poznatky. Jmenovaná státní příspěvková organizace nebyla kontrolovanou osobou v žádné z kontrolních akcí NKÚ,

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

NKÚ na svých webových stránkách zveřejňuje plán kontrolní činnosti, kontrolní závěry z ukončených kontrol, výroční zprávy, Věstník NKÚ a další informace o své činnosti. Zda byl nějaký subjekt kontrolovanou osobou v kontrolních akcích NKÚ lze zjistit prostřednictvím Registru kontrolních akcí na hlavní straně webu NKÚ po zadání názvu (nebo jeho části) subjektu do pole Kontrolovaná osoba.

tisk stránky