Dotaz na kontrolu GIBS


Žádost ze dne 22. 9. 2017 o poskytnutí informace, kdy a s jakým výsledkem NKÚ prováděl kontrolu u Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Poskytnuté informace:

Z dokumentů o kontrolní činnosti - plánů kontrolní činnosti, registru kontrolovaných osob a výsledků kontrol (kontrolních závěrů) - NKÚ je zřejmé, že k datu podání žádosti NKÚ neprováděl žádnou kontrolu u Generální inspekce bezpečnostních sborů.

tisk stránky