Informace ke kontrolní akci 14/06 ve vztahu k údajům zveřejněným v týdeníku Týden


Žádost ze dne 13. 11. 2014 o informace týkající se kontrolní akce 14/06 ve vztahu k údajům zveřejněným v týdeníku Týden dne 1. 11., resp. 3. 11. 2014

Požadované informace:

  • Zda probíhá či v minulosti proběhla ze strany NKÚ kontrola smluv a jednání Jihomoravského kraje ohledně pozemků v blízkosti letiště Brno a/nebo v souvislosti s FVE Brno-Tuřany,
  • zda ze strany NKÚ probíhá kontrola smluv, které má na nájem pozemků uzavřeny soukromoprávní subjekt,
  • zda a kdo z NKÚ zpřístupnil médiím (zejm. týdeníku Týden) resp. třetím osobám údaje citované ve vydání týdeníku 1. 11. (el. vydání), resp. 3. 11. 2014 ohledně údajně nevýhodného nájmu krajských pozemků pro umístění FVE žadatele v souvislosti s informacemi o probíhající kontrole NKÚ ve věci ("Pozemky jsou využívány za nestandardních podmínek, tedy bezplatně, soukromým subjektem, aniž by z nich měl vlastník pozemků, tedy krajský úřad, nějaké finanční plnění. Ročně tak uniká kraji na nájmu 25 milionů korun při běžné částce za metr čtvereční," řekl TÝDNU zdroj blízký Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.")
  • z jakého podnětu byla kontrola provedena; proč byly citované údaje zpřístupněny médiím před zveřejněním výsledků kontroly v souladu se zákonem o NKÚ,
  • komu konkrétně byly výše citované údaje zpřístupněny či poskytnuty,
  • kdy byly výše citované údaje zpřístupněny či poskytnuty,
  • jaké přesně údaje byly zpřístupněny či poskytnuty - žádost o poskytnutí dotčené dokumentace,
  • v jaké formě byly výše citované údaje poskytnuty.

Poskytnuté informace:

NKÚ neprovedl ani neprovádí kontrolu smluvní dokumentace a právního jednání Jihomoravského kraje v souvislosti s užíváním pozemků specifikovaných v první odrážce žádosti.

NKÚ neprovedl ani neprovádí kontrolu smluv, které má žadatelka uzavřeny na nájem pozemků.

NKÚ neposkytl žádnému subjektu dotazované informace zveřejněné ve výše označených vydáních týdeníku Týden.

NKÚ podle svého plánu kontrolní činnosti na rok 2014, který byl schválen a zveřejněn zákonným způsobem (viz § 13 odst. 3 písm. a) a § 17 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších přepisů) provedl kontrolu 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Kontrolovanými osobami v této kontrole byly Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a Státní zemědělský intervenční fond. Jihomoravský kraj ani žadatelka nebyly v této kontrole kontrolovanými osobami. Na všechny skutečnosti zjištěné při výkonu kontroly se vztahuje povinnost mlčenlivosti (viz § 22 odst. 2 písm. f) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů). Výsledkem kontrolní činnosti je kontrolní závěr, který je podle § 30 zákona č. 166/1993 sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších přepisů, zveřejňován. Kontrolní závěr z kontroly 14/06 dosud nebyl zveřejněn; s jeho publikací se počítá v průběhu prosince 2014.

tisk stránky