Informace o kontrole č. 94/36


Vašemu podání ze dne 13. 2. 2006 sdělujeme, že Vaší žádosti o poskytnutí bližších informa cí o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) č. 94/36, než je zveřejněný a Vám známý kontrolní závěr, nemůžeme vyhovět. Zákonným informačním výstupem NKÚ vůči veřejnosti je Věstník NKÚ, v němž NKÚ pravidelně publikuje plán kontr olní činnosti, schválené kontrolní závěry a výroční zprávy. Poskytování jiných informací o přípravě a průběhu kontrol NKÚ veřejnosti platný právní řád neumožňuje (viz zejm. ust. § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací m, ve znění pozdějších předpisů).

tisk stránky