Informace o nákladech z činnosti


Informace o nákladech z činnosti (2010 - 2012), počet zaměstnanců, vlastní kapitál

(v mil. Kč)

  2010 2011 2012
Náklady z činnosti celkem 535 506 482
Z toho mzdové náklady (521) 257 236 233
   ostatní náklady z činnosti (549) 0 0,024 0
   ostatní služby (518) 163 147 116
   Z toho právní služby
0,7

0,8

0,7
      konzultační služby
      IT služby 16 21 23
      reklamní služby 0 0 0
      jiné služby 146,3 125,2 92,3


průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: 462

vlastní kapitál k 31. 12. 2012: 261 mil. Kč

tisk stránky