Informace o Nejvyšším kontrolním úřadu


a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu?

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu je založena hlavou pátou článkem 97 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, respektive zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

www.nku.cz

c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)?

NKÚ není zřizovatelem žádného subjektu.

d) Rozpočet vašeho subjektu, a to:

 • zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly)
  Schválený rozpočet 2012: 512 331 000 Kč, konečný rozpočet: 513 930 000 Kč, čerpáno k 31. 12. 2012 468 618 590 Kč.
 • zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když jdou mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu
  Převod 50 000 Kč z kapitoly 398-Všeobecná pokladní správa na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí.
 • vlastní zdroje
  0 Kč
 • výše rezervního fondu, je-li zřízen
  0 Kč
 • nároky nespotřebovaných výdajů
  Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2012 činily 112 545 662 Kč.

e) Pracovníci (2012):

 • počet celkem
  455
 • počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a DPČ)
  počet plných úvazků - 433
  počet kratších úvazků - 12
  DPP - 1
  DPČ - 28

f) Mzdy (2012):

 • celkový objem mzdových prostředků
  Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočet 320 266 000 Kč, čerpáno 311 433 094 Kč.
 • odvody na sociální pojištění
  Rozpočet 59 751 000 Kč, čerpáno 58 345 854 Kč.
 • odvody na zdravotní pojištění
  Rozpočet 21 511 000 Kč, čerpáno 21 028 160 Kč.
 • DPZČ
  Daň z příjmu ze závislé činnosti činila za rok 2012 - 31 535 965 Kč.
 • čisté vyplacené mzdové prostředky
  311 433 094 Kč.

g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012?

Kapitálové (investiční) výdaje: rozpočet 14 655 000 Kč, skutečnost 6 762 461 Kč.

Běžné (neinvestiční) výdaje: rozpočet 497 676 000 Kč, skutečnost 461 856 128 Kč.

tisk stránky