Informace o Organizačním řádu NKÚ


Dne 1 června 2006 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ “) Vaši písemnou žádost o poskytnutí informace o Organizačním řádu NKÚ, kterou potřebujete pro studijní úč e- ly. Poskytnutí informací tohoto charakteru nebrání žádný obecně závazný právní předpis. Pr o- tože se však jedná o vnitřní předpis NKÚ, nepovažujeme za vhodné zaslání řádu mimo úřad; dovolujeme si pr o to navrhnout Vám návštěvu NKÚ a prostudování požadovaného předpisu vč. starších organiza č ních úprav a změn na místě.

Pokud Vám, vážená paní, bude náš návrh vyhovovat, pracovníci Odboru vnějších vztahů Vám rádi vyjdou vstříc. NKÚ nemá úřední hodiny, avšak uvedený odbor je možno navštívit v kterýkoli všední den mezi cca 7:30 – 16:15, nejlépe po telefonní domluvě na čí s le: 233 045 234.

tisk stránky