Informace o smlouvách uzavřených NKÚ v období od 1.1.2013 do 30.4.2013


Přehled smluv:

Typ smlouvy Smluvní strana
Dohoda o místních firemních cenách Hybernská Properties, s. r. o.
Firemní cenové ujednání na rok 2013 Hotel Kings Court
Kupní smlouva Jana Pokorná
Nájemní smlouva Kelcom Liberec, s. r. o.
Nájemní smlouva Kelcom Liberec, s. r. o.
Nájemní smlouva MgA. Matěj Petránek
Nájemní smlouva Termonta Praha, a. s.
Servisní smlouva Office-Centrum, s. r. o.
Smlouva o dílo České vysoké učení technické v Praze  
Smlouva o dílo Ing. Adam Zdeněk
Smlouva o dílo Podlahy Jonáš, Ladislav Beran
Smlouva o dílo Projekty & stavby, inženýring,  s. r. o.
Smlouva o běžném účtu Česká národní banka
Smlouva o běžném účtu Česká národní banka
Smlouva o běžných účtech Česká národní banka
Smlouva o firemních cenách Evropský investiční holding, a. s.
Smlouva o firemních cenách 2013 Vienna International Hotelmanagement AG
Smlouva o parkování Galerie Dvořák, a. s.
Smlouva o parkování Grand Hotel Zvon, s. r. o.

Doprovodná informace ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Prvních deset smluv uzavřených v určeném období, které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé práce, bylo žadateli zasláno.

tisk stránky