Informace o vedení údajů o osobě žadatele


Dne 25. července 2008 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Praha 7, Jankovcova 2 (dále jen „NKÚ“), Vaši písemnou žádost evidovanou pod sp . číslem 685/08 - 190/1283 o poskytnutí informací o případném vedení či zpracování údajů o Vaší osobě.

S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám podle § 14 odst. 5 d) tuto informaci ( ve lhůtě stanovené zákonem tj. do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti ) p o s k y t u j e m e NKÚ nevedl a nevede, ani nezpracovával a nezpracovává žádné informace o Vaší osobě.

tisk stránky