Investiční projekty NKÚ 2009–2014


Žádost ze dne 5. 10. 2015 o informace o přípravě a realizaci investičních projektů NKÚ v letech 2009 – 2014.

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.:

Informace požadované pro účely žadatelova výzkumu v oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí byly poskytnuty dne 16. 10. 2015 dle požadavku žadatele formou vyplnění on-line dotazníku na elektronické adrese bit.ly/vyzkum-invest.

tisk stránky