Kárná opatření


Žádost ze dne 20. 4. 2015 o informace, zda byla vyvozena kárná opatření podle § 44 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a kolikrát se tak stalo

Poskytnutá informace:

K datu podání žádosti bylo Kárnou komorou NKÚ rozhodnuto o kárném opatření podle § 44 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve třech případech.

tisk stránky