Kontrola Garančního fondu obchodníků s cennými papíry


Žádost ze dne 15. 10. 2014 o informace, zda a kdy NKÚ prováděl kontrolu u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, a o kopii závěrečné zprávy z dotazované kontroly.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry byl kontrolovanou osobou v kontrolní akci NKÚ 10/09 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry. Kontrolní závěr z této kontroly je dostupný ve Věstníku NKÚ, resp. na webu NKÚ, viz http://www.nku.cz/kon-zavery/K10009.pdf. Žadateli byl sdělen uvedený odkaz a zároveň mu byl kontrolní závěr zaslán.

tisk stránky