Kontrola společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.


Poskytnutá informace ze dne 8. 8. 2011:

„V plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 není zařazena kontrola společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Plán kontrolní činnosti je dostupný na naší webové adrese (viz odkaz na Plán kontrolní činnosti na úvodní straně našeho webu).“

tisk stránky