Kontrola veřejných zakázek souvisejících s IOP MV


Žádost ze dne 13. října 2016 o poskytnutí informací o kontrole veřejných zakázek:

  • "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova" - zadavatel město Přerov, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 222119;
  • "Síťová infrastruktura (propojení lokalit TC)" v rámci projektu eGoverment v Jihomoravském kraji, část výzvy I. - VI., ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 100611;
  • "Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)" v rámci projektu eGoverment v Jihomoravském kraji, část výzvy I. - VI., ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 226697;
  • "Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - dodávka a implementace aktivních prvků" v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 238250 (typ řádný);
  • "Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - dodávka a implementace aktivních prvků" v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 355104 (typ opravný)",

které souvisejí s Integrovaným operačním programem Ministerstva vnitra - výzvy č. 06, 07 a 08.

Poskytnutá informace:

K datu podání žádosti se NKÚ předmětnými zakázkami, resp. kontrolou projektů, ke kterým se předmětné zakázky vážou, v žádné ze svých kontrolních akcí nezabýval a nemá k nim žádné poznatky.

tisk stránky