Kontrolní akce č. 03/14 - personální a časové zajištění


Personální a časové zajištění KA 03/14

časové vymezení kontroly:

příprava kontroly: 23. 6. 2003

kontrola na objektu: 1. 9. 2003

zpracování návrhu kontrolního závěru: 1. 12. 2003

předložení návrhu kontrolního závěru ke schválení: 19. 3. 2004

schválení kontrolního závěru: 6. 4. 2004

počty kontrolních pracovníků:

příprava kontroly: 5

kontrola na objektu: 23

zpracování návrhu kontrolního závěru: 4

celková spotřebovaná kontrolní kapacita: : 1973 člověkodnů

Upozorňujeme, že v celkové spotřebované kontrolní kapacitě v uvedeném období je zahrnuta i případná doba čerpání dovolené, nemoci, školení a dalších aktivit kontrolních pracovníků, které s výše uvedenými kontrolními akcemi přímo nesouvisely.

Poznámka k celk. spotř. kontrol. kapacitě:

zahájení kontroly až předložení návrhu kontrolního závěru ke schválení

tisk stránky