Kontrolní akce NKÚ provedené u organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra


Informace poskytnuté k části žádosti ze dne 3. 5. 2012, která se týká kontrolních akcí NKÚ provedených u organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra byla kontrolovanou osobou ve třech kontrolních akcích NKÚ, a to v kontrole:

  • 02/24 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra;
  • 06/08 - Automobilní technika Policie České republiky;
  • 06/32 - Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra.

Kontrolní závěry z uvedených kontrol, v nichž jsou shrnuta a vyhodnocena kontrolní zjištění, jsou k dispozici na webové adrese NKÚ, kde je lze nejrychleji vyhledat buď zadáním čísla kontroly či názvu kontrolované osoby v Registru kontrolních akcí na hlavní straně webu.

tisk stránky