Kontrolní závěry odtajněné od 19.5.2020


Žádost ze dne 12. 1. 2021 o poskytnutí kontrolních závěrů odtajněných od 19. 5. 2020

Poskytnuté informace:

Odtajňování utajovaných dokumentů, resp. zrušení stupně utajení je upraveno v § 22 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Dle tohoto ustanovení je původce povinen prověřit, zda důvod pro utajení informace trvá, a to nejméně jednou za pět let ode dne jejího vzniku. NKÚ tuto zákonem uloženou povinnost plně respektuje a po zhodnocení, zda zveřejněním informace nebude způsobena újma zájmům České republiky, tuto informaci za splnění zákonných požadavků odtajní, resp. zruší její stupeň utajení. V roce 2020, resp. od 19. 5. 2020 nepřistoupil NKÚ ke zrušení stupně utajení u žádných kontrolních závěrů. V roce 2021 se předpokládá posouzení skutečnosti, zda stupeň utajení trvá, u kontrolních závěrů z kontrol 02/04 a 02/12, dále pak z kontrol zahájených v roce 2003.

Žadateli byl poskytnut seznam nepublikovaných kontrolních závěrů.

tisk stránky