Kontroly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


Žádost ze dne 26. 9. 2018 o poskytnutí informace, zda a kdy byla provedena kontrola hospodaření Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“)

Poskytnuté informace:

NKÚ kontroloval hospodaření ČÚZK v kontrolách:

  • 95/27 - Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Český úřad zeměměřický a katastrální“, kontrola proběhla v období prosinec 1995 – březen 1996, další informace o kontrole včetně jejího výsledku – kontrolního závěru
  • 00/28 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola Český úřad zeměměřický a katastrální, kontrola proběhla v období říjen 2000 – únor 2001
  • 05/30 - Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu, kontrola proběhla v období září 2005 – únor 2006
  • 12/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu, kontrola proběhla v období červenec 2012 – leden 2013.

ČÚZK byl kontrolovanou osobou i v kontrolách 94/23 a 14/02, které byly zaměřeny na jiné oblasti. Bližší informace o těchto kontrolách jsou k dispozici na našem webu (nejrychleji je lze nalézt po zadání čísla kontroly do vyhledávače "Hledám kontrolu" na hlavní straně webu). Na webových stránkách NKÚ zveřejňuje i plán kontrolní činnosti, výroční zprávy a další informace o svém působení.

tisk stránky