Kontroly zaměřené na OP Podnikání a inovace


Žádost ze dne 7. 9. 2017 o poskytnutí informací, jaké kontroly NKÚ prováděl v souvislosti s Operačním programem Podnikání a inovace, kdy a s jakými výsledky.

Poskytnuté informace:

NKÚ provedl následující kontrolní akce, které se týkaly převážně či částečně hospodaření s prostředky poskytovanými z Operačního programu Podnikání a inovace (v závorce vždy odkaz na informace z webu NKÚ o kontrole včetně výsledku – kontrolního závěru):

Informace o kontrolách NKÚ včetně jejich výsledků jsou zveřejněny na webových stránkách NKÚ, viz https://www.nku.cz/scripts/rka/prehled-kontrol.asp?odeslano=0, kde lze vyhledat např. i informace o dřívějších obdobně zaměřených kontrolách 04/21 a 07/05 (v tomto období měl příslušný operační program jiný název) nebo o dalších kontrolách dle zájmu – po zadání názvu kontrolované osoby nebo klíčového slova.

tisk stránky