Náhrady škody a regresní úhrady podle zákona č. 82/1998 Sb.


Žádost ze dne 23. 5. 2019 o informace týkající se náhrad škody a regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb. a pokut a obdobných sankcí zaplacených NKÚ ostatním úřadům veřejné správy, a to v letech 2014 až 2018.

Poskytnuté informace:

NKÚ v letech 2014 - 2018 nevyplatil žádnou náhradu škody ani nevymáhal žádnou regresní úhradu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. NKÚ v letech 2014 - 2018 nezaplatil ostatním úřadům veřejné správy žádné pokuty a obdobné sankce ani v té souvislosti nevymáhal žádné regresní úhrady od svých zaměstnanců.

tisk stránky