Náklady na policejní akci Aligátor


Žádost ze dne 25. 2. 2015

Dotaz:

Jaké byly vynaloženy finanční náklady na provedení policejní akce Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR "Aligátor" v období od února 1996 do ukončení akce a na související úkony orgánů činných v trestním řízení.

Odpověď:

NKÚ vykonává kontrolu v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR, tj. kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Působnost NKÚ ke kontrole daná tímto článkem Ústavy ČR je dále specifikována v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Postupy orgánů činných v trestním řízení při výkonu kompetencí podle zvláštních předpisů (zejm. zákon o Policii ČR, trestní zákoník a trestní řád) a náklady na tento účel vynaložené kontrole NKÚ nepodléhají.

Předmětnou problematiku NKÚ neprověřoval v žádné ze svých kontrolních akcí a požadované informace nejsou obsaženy v žádném z kontrolních závěrů ani v jiných materiálech a informačních systémech NKÚ. Jiné informace k dotazované problematice NKÚ nemá a ani nemá povinnost mít k dispozici.

tisk stránky