Náklady na výkon kontroly 17/24


Žádost z 19. 3. 2018 o informaci o částce nákladů vynaložených NKÚ jako zaměstnavatelem ve vztahu k zaměstnancům, kteří se zabývali výkonem kontroly KA 17/24, a to v části kontroly realizované u kontrolované osoby České republiky - Ministerstva financí.

Poskytnuté informace:

Celkové náklady NKÚ vynaložené v pozici zaměstnavatele (včetně všech zákonných odvodů) ve vztahu ke všem sedmi zaměstnancům, kteří se přímo zabývali kontrolou 17/24 – Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání, a to v části kontroly realizované u kontrolované osoby České republiky - Ministerstva financí, činily 585 470 Kč. Všichni kontrolující, kteří vykonávali kontrolu 17/24 u kontrolované osoby České republiky - Ministerstva financí, v průběhu této kontroly vykonávali i další standardní pracovní činnosti mimo objekt jmenované kontrolované osoby. Jednalo se například o zpracování stanovisek a připomínek k interním a externím materiálům, jako jsou návrhy právních předpisů či materiály vlády – stanoviska resortů ke kontrolním závěrům, o analytickou činnost spočívající mimo jiné v přípravě témat a podnětů pro zpracování návrhu plánu kontrolní činnosti, nebo o účast na školeních, seminářích a konferencích.

tisk stránky