Náklady na začleňování příslušníků romské menšiny a poskytování sociálních dávek


Žádost ze dne 14. 7. 2015 o informace týkající se nákladů na začleňování příslušníků romské menšiny a poskytování sociálních dávek.

Poskytnuté informace:

„Některé romské organizace, resp. organizace poskytující služby příslušníkům romské menšiny byly kontrolovanými osobami v kontrolních akcích NKÚ 95/28 - Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté občanským sdružením, 03/01 - Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynakládanými na podporu národnostních menšin a 13/25 - Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru. Kontrolní závěry z těchto kontrol jsou zveřejněny na naší webové adrese (nejrychleji je lze vyhledat prostřednictvím Registru kontrolních akcí na hlavní straně webu). Informace o objemu prostředků státního rozpočtu vyplácených Úřadem práce ČR na jednotlivé druhy podpor obsahuje kontrolní závěr z kontrolní akce 14/18 - Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí."

Žadatelka byla upozorněna na možnost požádat o další informace k předmětné problematice oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, které působí při Úřadu vlády ČR, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

tisk stránky