Nezveřejněné kontrolní závěry


Žádost ze dne 6. 3. 2017 o revizi důvodů utajení dosud nezveřejněných kontrolních závěrů a poskytnutí odtajněných kontrolních závěrů.

Poskytnuté informace:

Kontrolní závěry NKÚ, které nebyly zveřejněny podle § 30 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v § 30 odst. 3 tohoto zákona, NKÚ průběžně vyhodnocuje, v souladu s platnou právní úpravou přehodnocuje stupeň utajení (v těchto případech dotazem na zpracovatele, kterým je kontrolovaná osoba, zda trvá důvod utajení). Poté co pominou důvody pro utajování předmětných kontrolních závěrů, jsou tyto závěry odtajněny. Dosud bylo odtajněno pět takových kontrolních závěrů. První tři z odtajněných kontrolních závěrů, a to z kontrol 97/20, 98/23 a 98/24, NKÚ již nemá k dispozici, neboť je spolu s další dokumentací z uvedených kontrol po uplynutí patnáctileté skartační lhůty v souladu s právními předpisy o archivnictví a spisové službě předal Národnímu archivu a nemá jejich kopie v listinné nebo elektronické podobě. Další dva z odtajněných kontrolních závěrů, a to z kontrolních akcí 99/03 a 99/18, byly žadateli poskytnuty.

tisk stránky