Odměny vyplacené zaměstnancům NKÚ v roce 2014


Informace poskytnuté na žádost ze dne 27. 3. 2015 - odměny vyplacené zaměstnancům NKÚ v roce 2014

1. dotaz: Jaká činí celková výše všech Nejvyšším kontrolním úřadem v roce 2014 vyplacených odměn (ve smyslu § 134, popř. 134a Zákoníku práce -"odměna", resp. "cílová odměna")?

Odpověď: Celková výše odměn vyplacených zaměstnancům NKÚ v roce 2014 činila 29 333 000 Kč.

2. dotaz: Kolika zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny?

Odpověď: Odměny byly v roce 2014 vyplaceny 477 zaměstnancům NKÚ.

3. dotaz: Kolika zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu byly v roce 2014 vyplaceny odměny v souhrnné výši od 30.000,- Kč? Žádám o sdělení všech celoročních souhrnů odměn vyplacených těmto zaměstnancům (bez uvedení jména a funkce zaměstnanců, žadateli se jedná o sdělení informace podle následujícího vzoru: zaměstnanec 1: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014: 98.874,- Kč; zaměstnanec 2: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014: 57.654,- Kč. atd.).

Odpověď: Odměny v souhrnné výši od 30 000 Kč byly v roce 2014 vyplaceny 386 zaměstnancům NKÚ. Přehled je uveden v přiložené tabulce.

4. dotaz: Zahrnovaly v roce 2014 vyplacené odměny též některé prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci vládou ČR schváleného navýšení platů státních zaměstnanců o 2 %, resp. 3,5%? Pokud ano, jaká činí celková výše těchto platových prostředků, vyplacených v rámci odměn?

Odpověď: Ne

tisk stránky