Organizační struktura a zaměstnanci


Žádost ze dne 8. 3. 2017 o informace, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře NKÚ zaměstnává.

Doprovodná informace:

Žádost byla vyřízena poskytnutím organizační struktury NKÚ – zveřejněna na https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/ - a přehledu zaměstnanců a jejich pracovních pozic.

tisk stránky