Zadávání veřejných zakázek, organizační struktura


Žádost ze dne 2. 3. 2021 o poskytnutí informací o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zřízených a založených subjektech a o postavení a organizační struktuře NKÚ.

Poskytnuté informace:

 1. NKÚ od 1. 1. 1993, resp. od 1. 7. 1993, kdy nabyl účinnosti zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, do dnešního dne nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci.
 2. NKÚ od 1. 1. 1993, resp. od 1. 7. 1993, kdy nabyl účinnosti zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, do dnešního dne nezaložil žádnou právnickou osobu.
 3. dtto jako k bodu 2
 4. V roce 2020 NKÚ neuzavřel žádné zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.
 5. V roce 2020 NKÚ neuzavřel žádné zakázky na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.
 6. V roce 2020 NKÚ uzavřel s dodavateli, kteří nejsou veřejnými dodavateli podle zákona č. 134/2016 Sb., dvě významné zakázky, a to:
  • zakázku „Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – opakované řízení“ s předpokládanou hodnotou 791 647 000 Kč bez DPH, smlouva byla uzavřena s dodavatelem PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560,
  • zakázku „VSI-2020, Virtuální serverová infrastruktura“ se skutečnou hodnotou 5 846 510 Kč bez DPH, smlouva byla uzavřena s dodavatelem ALWIL Trade, s. r.o., se sídlem Průmyslová 7, 102 00 Praha 10, IČ: 16188641.
 7. Veřejné zakázky malého rozsahu soutěží NKÚ v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., a to prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket. Informace o všech veřejných zakázkách NKÚ uveřejňuje na svých webových stránkách v rubrice „Otevřený úřad - Veřejné zakázky“. Při zadávání zakázek NKÚ postupuje podle zmíněného zákona a směrnice NKÚ č. 73 ze dne 26. 11. 2008, o veřejných zakázkách a uzavírání smluv a zápisů při nakládání s majetkem státu. Zakázku malého rozsahu na právní služby NKÚ soutěžil naposledy v r. 2016 – zakázka „Administrace veřejných zakázek pro výstavbu administrativní budovy sídla NKÚ“. NKÚ oslovil transparentně pět advokátních kanceláří, které se zabývají veřejnými zakázkami, a to: Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Advokátní kancelář Doc. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., a Řanda Havel Legal, advokátní kancelář, s. r. o. Výzva pro podání nabídek byla také uveřejněna na webových stránkách NKÚ.
 8. NKÚ je nezávislý kontrolní orgán České republiky založený čl. 97 odst. 1 Ústavy České republiky. Postavení, působnost a činnost NKÚ je upravena zákonem č. 166/1993 Sb. NKÚ nemá žádný nadřízený orgán.
 9. Popis organizační struktury, organizační schéma a tabulku s počty zaměstnanců v útvarech NKÚ přikládáme.
 10. NKÚ používá profily zadavatele na následujících adresách: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU a https://nen.nipez.cz/profil/NKU.

tisk stránky