Paušální náhrady prezidentů NKÚ


Žádost ze dne 11. 3. 2016 o poskytnutí informací:

"1) výše paušálních náhrad současného předsedy NKÚ v jednotlivých měsících roku 2015 (V souladu s ustanovením § 5 a 23 uvedeného zákona).

2) jaké částky paušálních náhrad dostával v posledních 12 měsících svého působení předchozí předseda NKÚ?"

Poskytnuté informace:

1) Výše paušálních náhrad Ing. Miloslava Kaly, prezidenta NKÚ, v jednotlivých měsících roku 2015, v Kč:

leden 18 900, únor 17 066, březen 21 100, duben 21 100, květen 21 100, červen 21 100, červenec 16 513, srpen 16 076, září 19 182, říjen 19 182, listopad 21 100, prosinec 15 596.

2) Výše paušálních náhrad Ing. Františka Dohnala, předchozího prezidenta NKÚ, za posledních 12 měsíců ve funkci (březen 2011 - únor 2012), v Kč:

2011 - březen 19 200, duben 18286, květen 18 327, červen 19 200, červenec 15 543, srpen 14 191, září 17 455, říjen 19 200, listopad 18 327, prosinec 11 345.

2012 - leden 19 200, únor 12 800.

tisk stránky