Plat prezidenta NKÚ, rozpočet NKÚ, počet zaměstnanců


Žádost ze dne 1. 3. 2016 o poskytnutí informací:

"1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho úřadu/ vaší organizace za posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce?

2) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců?

Pokud je to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce.

3) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a odměn) v posledním roce jeho/jejího působení ve funkci? 

Prosím uveďte jeho jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce.

4) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu?

5) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován?

6) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)?"

Poskytnuté informace:

1) Průměrný měsíční plat současného prezidenta NKÚ za období uplynulých 12 měsíců činil 118 732 Kč. Ing. Miloslav Kala je ve funkci prezidenta NKÚ od 22. 3. 2013.

2) Prezident NKÚ nepobírá žádné odměny.

3) Průměrný měsíční příjem předchozího prezidenta NKÚ v posledním roce jeho působení ve funkci činil 100 924 Kč. Ing. František Dohnal byl ve funkci prezidenta NKÚ od 4. 11. 2005 do 20. 2. 2012.

4) Prezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny (viz hlava pátá čl. 97 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších přepisů).

5) Rozpočet výdajů NKÚ na rok 2016 je 500 839 537 Kč. Výdaje na činnost NKÚ se hradí ze státního rozpočtu České republiky. NKÚ má samostatnou rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu České republiky, tato rozpočtová kapitola je součástí zákona o státním rozpočtu České republiky (viz § 32 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

6) Stav zaměstnanců NKÚ k 1. 1. 2016 byl 471 fyzických osob, přepočtený počet podle úvazků 466. Aktuální počet zaměstnanců je 468 fyzických osob, přepočtený počet podle úvazků je 463.

tisk stránky