Počet vozidel a ekologicky přátelských vozidel


Žádost ze dne 19. 9. 2014 o informace o počtu vozidel a ekologicky přátelských vozidel

1) Kolik vozidel vlastnil váš úřad k 1. 1. 2014?

Odpověď: 46.

2) Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

3) Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

4) Kolik vozidel najímaly vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

5) Kolik "ekologicky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014?

Odpověď: 20

6) Kolik "ekologicky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

7) Kolik "ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

8) Kolik "ekologicky přátelských" vozidel najímaly vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

Odpověď: 0

Pozn. k bodům 3, 4, 7 a 8: NKÚ nemá podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek NKÚ.

tisk stránky