Podklady ke kontrolní akci č. 14/06


Žádost o dokumenty použité při přípravě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu s názvem: "Informace z kontrolní akce č. 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů" a dokumenty poskytnuté Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu, ze kterých bylo čerpáno ve zprávě povinného subjektu při uvedení závěru o sedmileté návratnosti solárních elektráren.

Poskytnuté informace:

Jediným dokumentem použitým při přípravě "Informace z kontrolní akce č. 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů" byl kontrolní závěr z kontrolní akce 14/06, který byl zveřejněn v částce 4/2014 Věstníku NKÚ vydané dne 31. 12. 2014, viz http://www.nku.cz/kon-zavery/K14006.pdf.

Podkladem pro závěr o sedmileté návratnosti solárních elektráren v "Informaci z kontrolní akce č. 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů" (návazně i v kontrolním závěru z kontroly 14/06) byl dokument Energetického regulačního úřadu zveřejněný dne 6. 11. 2012 (Informace Energetického regulačního úřadu o dosahovaných dobách návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, s připojeným souborem) na webové adrese Energetického regulačního úřadu, viz http://www.eru.cz/cs/-/informace-energetickeho-regulacniho-uradu, resp. http://www.eru.cz/documents/10540/478557/121106_Dosahovan%C3%A1%20doba+ n%C3%A1vratnosti_Kategorie.pdf/498e4082-a7c5-4a19-89a5-7900362c9d5f.

tisk stránky