Podklady pro vyjádření prezidenta NKÚ v Interview ČT24


Žádost ze dne 11. 6. 2020 o poskytnutí dokumentů, na které odkazuje prezident NKÚ v rozhovoru pro pořad Interview ČT24 ze dne 10. 6. 2020 v souvislosti s povolováním staveb.

Poskytnuté informace:

Postavení, působnost a činnost NKÚ jsou stanoveny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. NKÚ kontroluje zejména plnění státního rozpočtu a hospodaření s majetkem státu. Jednou z oblastí, které NKÚ trvale věnuje pozornost, je hospodaření s prostředky poskytovanými na výstavbu dopravní infrastruktury. A právě výsledky na tuto oblast zaměřených kontrol ukázaly, že složitost stavebního a dalších řízení (posuzování vlivů na životní prostředí) je jedním z důvodů prodlužování délky přípravy staveb.

Prezident NKÚ tak ve zmíněném vyjádření ve zkratce, dané rozsahem a formátem pořadu, ve kterém vystupoval, parafrázoval poznatky NKÚ k danému tématu, které jsou uvedeny ve výročních zprávách NKÚ za roky 2018 a 2019 a v kontrolních závěrech z dosud posledních ukončených kontrol zaměřených na výstavbu dopravní infrastruktury, tj. kontrol 17/05 a 18/21. Výroční zprávy NKÚ a kontrolní závěry (tj. zprávy, v nichž jsou shrnuta a vyhodnocena kontrolní zjištění učiněná v rámci jednotlivých kontrol) jsou zveřejněny na webových stránkách NKÚ. Konkrétní odkazy uvádíme níže.

tisk stránky