Poradenské a právní služby - doprovodná informace ve smyslu ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.


Dne 28.2.2012 obdržel NKÚ žádost o informace:

  1. Jaké subjekty poskytovaly / poskytují NKÚ poradenskou činnost na základě smluv s těmito subjekty uzavřenými v období od 1.1.2005 do současnosti?
  2. Jaké advokátní kanceláře v současnosti poskytují právní služby Vaší organizaci.

Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu dne 14.3.2012.

K bodu 1) žádosti:

Od 1.1.2005 do současnosti uzavřel NKÚ 89 smluvních vztahů na poradenské a právní služby, zejména na odborná stanoviska v souvislosti se záměrem pořízení nového sídla NKÚ, s výkonem kontrolní činnosti a k interním projektům z oblasti personálního řízení a IT.

K bodu 2) žádosti:

  • JUDr. Věra Bognárová
  • JUDr. Jaromír Kovařík
  • Mgr. Robert Tschöpl, advokát, AKTschöp & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law
  • Glatzová & co., v.o.s. (pozn. plnění v letech 2010 a 2011 činilo 0 Kč)
  • JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (pozn. plnění v letech 2010 a 2011 činilo 0 Kč)

tisk stránky