Porušení rozpočtové kázně u NKÚ oznámená správci daně v roce 2012


Informace o případech porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány NKÚ u NKÚ oznámených správci daně v roce 2012 a následných opatřeních a rozhodnutích správce daně

Požadované informace byly poskytnuty dle požadavku žadatele formou následující tabulky:

2012 počet
A Porušení rozpočtové kázně  0  0,-
B1 Platební výměry na odvody  0  0,-
B2 Platební výměry na penále  0  0,-
C1 Prominuté odvody   0  0,-
C2 Prominutá penále  0  0,-

tisk stránky