Poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění


Žádost ze dne 4. 11. 2021 o informace o poskytování příspěvku zaměstnancům NKÚ na soukromé životní pojištění

Otázka: Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna, a. s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano/ne.

Odpověď: ne

tisk stránky