Posouzení postupu městské části Praha 12


Žádost ze dne 28. 3. 2017

Požadované informace:

Vyjádření k šesti otázkám ohledně postupu městské části Praha 12 při výkonu samostatné působnosti (výběr investičních akcí, uzavírání a zveřejňování smluv, hospodaření s majetkem) + k otázce 7: „Je NKÚ jako kontrolní orgán nad hospodařením obcí oprávněn udělovat pokuty? Je možné přijmout ze strany NKÚ taková opatření, aby se zprůhlednilo hospodaření MČ Praha 12?“

Poskytnuté informace:

K otázce 7 žádosti: NKÚ není oprávněn udělovat obcím pokuty ani přijímat opatření ke zprůhlednění hospodaření obcí, resp. MČ Praha 12, neboť není kontrolním orgánem nad hospodařením obcí. Podle hlavy páté zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podrobněji je působnost NKÚ vymezena v § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Na postup obce a jejích orgánů při výkonu samostatné působnosti, do které mimo jiné spadá i hospodaření s obecním majetkem, se působnost NKÚ nevztahuje.

Část žádosti obsahující otázky 1 až 6 NKÚ podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona odložil, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti NKÚ.

tisk stránky