Průměrný plat na pracovní pozici kontrolor


Žádost ze dne 7. 7. 2016 o poskytnutí informace o současném průměrném hodinovém platu u pracovní pozice kontrolor

Poskytnuté informace:

Kontrolorům NKÚ přísluší za vykonanou práci plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákoníku práce, který není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení. Plat je určován platovým výměrem, jehož povinné náležitosti jsou stanoveny taxativně v § 136 zákoníku práce, kde platový tarif i ostatní složky platu jsou v měsíční výši.

Průměrný měsíční plat podle aktuálních platových výměrů zaměstnanců na pracovní pozici kontrolor u NKÚ je 39 794 Kč (údaj platný k datu podání žádosti). Pracovní úvazek zaměstnanců je 40 hodin týdně.

tisk stránky