Průměrný plat na pracovní pozici kontrolor


Žádost ze dne 13. 10. 2014

Dotaz:

Jaký je současný průměrný plat na pracovní pozici kontrolor?

Odpověď:

Kontrolorům NKÚ přísluší za vykonanou práci plat podle §109 odst. 9 písm. a) zákoníku práce, který není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení. Plat je určován platovým výměrem, jehož povinné náležitosti jsou stanoveny taxativně v § 136 zákoníku práce, kde platový tarif i ostatní složky platu jsou v měsíční výši. Průměrný měsíční plat podle aktuálních platových výměrů zaměstnanců na pracovní pozici kontrolor u NKÚ je 35 941 Kč. Pracovní úvazek zaměstnanců je 40 hodin týdně.

tisk stránky