Rozhodnutí Kárné komory NKÚ a zápis ze zasedání Kolegia


Žádost ze dne 9. 3. 2011 o poskytnutí

  1. rozhodnutí Kárné komory NKÚ ze dne 12. 11. 2010
  2. zápisu ze XVII. zasedání Kolegia NKÚ konaného dne 19. 10. 2009.

V návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2015, čj. 7A 127/2011-31 byly žadateli poskytnuty požadované informace (dokumenty) s vyloučením:

  • ad bod 1 - osobních údajů kárně obviněného
  • ad bod 2 - částí, jejichž poskytnutí bylo odmítnuto rozhodnutím NKÚ ze dne 2. 12. 2015.

tisk stránky