Rozhodnutí o námitkách - veřejná zakázka NKÚ s názvem "PDAT-2016, poskytování servisní podpory pro datový sklad"


Žádost ze dne 20. 1. 2017 o poskytnutí dokumentu Rozhodnutí o námitkách, spisová značka 870/16-NKU160/7/17, které bylo reakcí na námitku od dodavatele QCM, s.r.o. v rámci administrace veřejné zakázky NKÚ s názvem „PDAT- 2016, poskytování servisní podpory pro datový sklad“.

Žádost byla vyřízena poskytnutím požadovaného dokumentu podle požadavku žadatele, tj. v elektronické podobě.

tisk stránky