Sídlo NKÚ


Informace k sídlu NKÚ

Otázka: Nabídl současný vlastník sídla NKÚ či jeho zástupci odprodej budovy Nejvyššímu kontrolnímu úřadu?

Odpověď: Současný vlastník nedal NKÚ žádnou závaznou nabídku na odprodej budovy.

Otázka: Pokud ano, za jakou cenu?

Odpověď: viz. předchozí odpověď.

Otázka: Jakým způsobem v tuto chvíli pokračují přípravy na zajištění kancelářských prostor po vypršení nájemní smlouvy v budově Tokovo?

Odpověď: NKÚ se intenzivně zabývá všemi variantami řešení svého sídla. Z tohoto důvodu NKÚ dlouhodobě jedná se všemi kompetentními institucemi a organizačními složkami státu. Jednání probíhají i v současnosti a pravděpodobně nebudou v krátké době ukončena. Nejedná se o uzavřené záležitosti, ale jednání se vyvíjejí a záměry upřesňují.

Otázka: Jedná NKÚ o využití armádní budovy v Karlíně?

Odpověď: NKÚ se intenzivně zabývá všemi variantami řešení svého sídla. Jednou z nich je využití volných budov v majetku České republiky. Z tohoto důvodu NKÚ dlouhodobě jedná s ostatními organizačními složkami státu o nabídce nepotřebných prostor v jejich působnosti. Kasárna Jana Žižky z Trocnova v Karlíně jsou kulturní památkou, o jejímž opuštění dle našich informací Armáda České republiky uvažuje. Zaměstnanci NKÚ uvedený objekt opakovaně navštívili. Objekt je kapacitně dostačující, ovšem vyžaduje investičně i časově náročnou rekonstrukci. Převod každého administrativního objektu mezi organizačními složkami státu podléhá rozhodnutí vlády na základě návrhu Vládní dislokační komise.

Otázka: Objednalo si už NKÚ nějaké projekty či studie nákladů na úpravu těchto kancelářských prostor?

Odpověď: viz. předchozí odpověď.

Otázka: Vedete jednání s MF o zajištění financování případné rekonstrukce armádní budovy v Karlíně či stavby nového sídla?

Odpověď: NKÚ se intenzivně zabývá všemi variantami řešení svého sídla. Z tohoto důvodu NKÚ dlouhodobě jedná se všemi kompetentními institucemi a organizačními složkami státu. Jednání probíhají i v současnosti a pravděpodobně nebudou v krátké době ukončena. Nejedná se o uzavřené záležitosti, ale jednání se vyvíjejí a záměry upřesňují.

Otázka: Co bylo obsahem schůzky mezi prezidentem NKÚ a ministrem vnitra 20. 5. 2011?

Odpověď: Jednalo se o krátkou zdvořilostní a seznamovací návštěvu.

tisk stránky