Správa informačních technologií


Žádost o poskytnutí informací o SW na správu informačních technologií

Dotazy:

 1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?
 2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?
 4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 8. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?
 9. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.

Poskytnuté informace:

Úvodní informace:

NKÚ od společnosti Microsoft pořídil licence v rámci programu Select a Enterprise na 3 roky s platností do 30. 4. 2014, v celkové ceně 10,4 mil. Kč s DPH. V této ceně jsou ovšem zahrnuty stovky licencí systémových, serverových, databázových, MS Office, pro stanice i pro veškeré další námi užívané programy od společnosti Microsoft, přesná cena jednotlivých licencí není uvedena. K bodům 2, 4 a 7: U stanic se jedná o produkt EntDsktpwMDOP ALNG SA MVL. Náklady na obnovení licencí Microsoft budou předmětem veřejné soutěže, proto není možné uvést konkrétní částku - jedná se o budoucí rozhodnutí podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k jednotlivým bodům žádosti:

 1. Microsoft Exchange Server 2010.
 2. Microsoft Forefont Protection 2010 for Exchange Server.
 3. 480.
 4. 480. Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010.
 5. Neužíváme.
 6. Neužíváme (Smartphony nesdílejí interní data a ani nebudou).
 7. BitLocker in Windows 8 Enterprise Edition.
 8. Source One (původně EmailXtender), každoročně obnovováno, licence zdarma jako přídavek k jinému SW dnes již nevyužívanému, platba pouze maintenance + upgrade 200 tis. Kč/rok.
 9. Outsourcing nevyužíváme.

tisk stránky