Správní žaloby podané v období 2012-2016


Žádost ze dne 23. srpna 2016 o poskytnutí informace, kolik správních žalob podal NKÚ ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout.

Poskytnutá informace:

V dotazovaném období, tj. v letech 2012–2016 (do data podání žádosti) NKÚ nepodal žádnou správní žalobu ke správním soudům.

tisk stránky