Trestní oznámení podaná NKÚ


Žádost ze dne 11. května 2015 o informace, v kolika případech NKÚ podal trestní oznámení, o jaké případy šlo, kolik z těchto případů skončilo u soudu, které konkrétně a proč nakonec byly policií odloženy nebo soudem žaloby zamítnuty

Poskytnuté informace:

Požadované informace jsou zveřejněny v Přehledu podaných trestních oznámení NKÚ (od roku 1993) na webové adrese NKÚ v rubrice Kontrolní činnost - Registr kontrolních akcí, přímý odkaz viz http://www.nku.cz/scripts/rka/prehled_akci.asp?sestava=11.

Kliknutím na číslo kontroly v prvním sloupci tabulky se otevře detail příslušné kontroly, kde je mimo jiné aktivní vstup do schváleného kontrolního závěru a zároveň je zde uvedeno datum podání trestního oznámení NKÚ a orgán činný v trestním řízení, jemuž bylo trestní oznámení podáno. Informace o stavu trestního řízení, resp. jeho výsledku je uvedena pod tímto údajem.

K dalším otázkám sdělujeme, že pro poskytnutí informací o výsledku trestních řízení proběhlých na základě trestních oznámení podaných NKÚ není NKÚ povinnou osobou. V případě, že nám orgány činné v trestním řízení výsledek jimi vedeného řízení sdělí, je taková informace uvedena v Přehledu podaných trestních oznámení; v některých případech ji však nemáme k dispozici.

tisk stránky