Veřejná zakázka na obnovu kancelářských židlí


Doprovodná informace ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 11. 5. 2015 obdržel NKÚ žádost o zaslání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku NKÚ č. T004/15V/00010569 Obnova kancelářských židlí. Žadateli byly požadované informace poskytnuty dne 21. 5. 2015.

tisk stránky