Veřejné zakázky NKÚ v letech 2012-2014


Žádost o informace ze dne 20. 4. 2015 - veřejné zakázky v letech 2012-2014

Požadované informace:

  1. objem veřejných zakázek malého rozsahu od 100 000 Kč výše bez DPH zadaných NKÚ v letech 2012, 2013 a 2014; tedy tři čísla, jedno pro každý rok,
  2. zda NKÚ v letech 2012-2014 využíval k nákupu Dynamický nákupní systém a celkový objem takto realizovaných nákupů,
  3. zda NKÚ v letech 2012-2014 využíval k nákupu elektronická tržiště veřejné správy a celkový objem takto realizovaných nákupů.

Poskytnuté informace:

A)

  • 2012 - 9 823 420,61 Kč
  • 2013 - 15 094 932,77 Kč
  • 2014 - 12 238 725,60 Kč.

B)

NKÚ pro účely zadávání veřejných zakázek dynamický nákupní systém nevyužívá.

C)

Ano, NKÚ využívá elektronické tržiště Tendermarket. Celkový objem realizovaných nákupů v letech 2012 - 2014 prostřednictvím elektronického tržiště činil 13 182 176,52 Kč. Pro úplnost uvádíme plnění za jednotlivé roky:

  • 2012 - 3 127 882,90 Kč;
  • 2013 - 7 090 782,58 Kč;
  • 2014 - 2 963 511,04 Kč.

tisk stránky